Grunnkurs 6: Inntektsstrøm og prising

- Hvilke inntektsstrømmer har du i virksomheten din?
- Hva må du tenke på når du bestemmer pris?
- Ulike prisstrategier og modeller.

Uno Dahl Henriksen
TA KONTAKT