Grunnkurs 4: Testing av forretningsmodell

- Hvordan teste din forretningsmodell i ditt marked.
- Hvordan systematisere innspill fra kunder og nettverk.
- Hvordan justere forretningsmodell basert på innspill fra markedet.
- PÅ nytt teste revidert forretningsmodell i markedet.

TA KONTAKT