Næringsfaglig vurdering

Behold stønad fra NAV mens du starter egen virksomhet!
Mottar du dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller overgangsstønad kan du få beholde stønaden når du etablerer egen virksomhet.

- Dersom du allerede mottar dagpenger kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i inntil 12 måneder.

- Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en utviklingsfase på inntil 6 måneder. Du kan også søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en oppstartsfase på inntil 3 måneder.
Du må søke før bedriften har startet opp (må være ny virksomhet).

- Dersom du allerede mottar overgangsstønad og har aktivitetsplikt kan du også få beholde denne underetablering av egen virksomhet.

I en næringsfaglig vurdering vurderer vi om bedriften din er bærekraftig og om du vil kunne bli selvforsørget av bedriften din.

Mer info finner du her.

I alle tilfeller vil NAV be deg om å innhente en næringsfaglig vurdering.
Det kan vi hjelpe deg med.

En næringsfaglig vurdering er en uavhengig beskrivelse og evaluering av realismen i din forretningsidé. Sirius Act, som leverer Etablerertjenesten i Søndre Østfold, er godkjent av NAV for å utføre næringsfaglige vurderinger for kandidater som nevnt over. I en næringsfaglig vurdering gir vi en vurdering av kandidatens virksomhet, om vi tror virksomheten vil kunne bli økonomisk bærekraftig, om den vil kunne gjøre deg selvforsørget, samt hvor lang tid det vil kunne ta.
En næringsfaglig vurdering koster kr.2.500,-.

Hvordan er prosessen for å få gjennomført en næringsfaglig vurdering?

 • 01
  Kontakt oss for å avtale et møte om næringsfaglig vurdering.
 • 02
  I møtet forteller du litt om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du har lyst til å etablere egen virksomhet, din idé, dine kunder, markedsføring, salg, økonomi, ting du trenger hjelp til, utfordringer som kan dukke opp og lignende.
 • 03
  Umiddelbart etter møtet vil du få tilsendt noen oppgaver og spørsmål som du skal besvare og sende til oss.
 • 04
  Parallelt vil du få tilsendt en faktura på kr. 2.000,- + mva, totalt kr. 2.500,-
 • 05
  Når vi har mottatt besvarelsen med eventuelle dokumenter, og registrert innbetalingen avtaler vi et nytt møte hvor vi sammen går gjennom besvarelsen din.
 • 06
  Etter møtet utarbeider vi den næringsfaglige vurderingen.
  Denne skal leggesved/lastes opp søknaden til NAV om å beholde stønaden.
 • 07
  Hele prosessen tar normalt to til tre uker

Vi kommer også til å be deg sende oss din CV.

Når vi gjør en næringsfaglig vurdering ser vi på følgende kriterier:

 • 01
  Ditt tankesett/utgangspunkt i forhold til å starte egen virksomhet.
 • 02
  Din forretningsidé - Hvilke produkter eller tjenester skal du selge til kundene dine?
 • 03
  Din forretningsmodell – Hvordan skal du tjene penger på dette?
  Du vil få i oppgave å utarbeide en enkel forretningsmodell.
 • 04
  Hvem er målgruppen din? Hvem vil/skal kjøpe produktene/tjenestene dine?
 • 05
  Hvordan skal du markedsføre virksomheten/nå målgruppen din for å få de til å komme til deg? Hvordan tenker du å kommunisere med målgruppen?
 • 06
  Hva er ditt geografiske marked? Østfold?
  Norge? Europa? Verden?
 • 07
  Har du gjort en analyse av kundene/markedet du skal levere til?
  Hvilket behov er det for produktet/tjenesten du skal levere?
  Hvilke priser skal du ta for produktet/tjenesten?
  Hvorfor skal kundene velge deg som leverandør?
 • 08
  Har du gjort en analyse av konkurransen i markedet? Hvem er dine direktekonkurrenter? Hva med indirekte konkurrenter? Har du gjort en
  markeds og konkurranseanalyse, ber vi deg også om å sende denne til oss.
 • 09
  Hvordan vurderer du selv din teoretiske og faglige kompetanse for etableringen? Vi ber deg også om å sende oss din CV
 • 10
  Tenker du å stifte virksomheten som enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Hvis aksjeselskap, hvor mye i aksjekapital? Vil du være eneste eier av virksomheten?
 • 11
  Er dette en videreføring av noe du har drevet med i egen regi tidligere?
 • 12
  Har du overtatt innholdet i eller kunder fra et annet selskap?
  Innholdet kan væremaskiner, utstyr eller produkter.
 • 13
  Hvilke investeringsbehov har virksomheten?
  Må det investeres i maskiner, utstyr, produkter eller annet?
 • 14
  Skal virksomheten drives hjemmefra eller fra et annet, leid lokale?
 • 15
  Har du laget et investerings- og et driftsbudsjett? Hvis ikke vil du få dette i oppgave.
 • 16
  Innenfor hvilke områder tenker du at du trenger hjelp for å kunne etablere og drifte denne virksomheten?
 • 17
  Hvilke potensielle utfordringer ser du i prosjektet? Praktiske? Økonomiske?
 • 18
  Hvorlang tid trenger du for å få dette opp og gå slik at det er økonomiskbærekraftig og du er selvforsørget?

Andre nyttige tips om å etablere egen virksomhet finner du her