Hva kan vi hjelpe deg med?

Etablerertjenesten i Søndre Østfold er et tilbud til deg som skal starte, eller nettopp har startet en næringsvirksomhet, og skal drive næringsvirksomhet i kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg. Det meste vi tilbyr er kostnadsfritt for etablerere i regionen.

Etablerertjenesten i Søndre Viken er klare for å hjelpe deg å nå dine mål!

Hva vi tilbyr

Individuell rådgivning

Har du behov for individuell sparring, rådgivning og veiledning om din drøm, idé eller virksomhet? Vi tar alltid utgangspunkt i ditt ståsted nå og hvor du vil? Rådgivning og veiledning er kostnadsfritt.

Kurs

Vi holder en rekke kurs, både grunnleggende kurs og temakurs innenfor området etablering. I noen av kursene er vi selv foredragsholdere, i andre har vi invitert eksperter og spesialister til å være foredragsholdere og inspiratorer. Alle våre kurs er kostnadsfrie.

Nettverking

Når du skal starte egen virksomhet er nettverk viktig. Vi bidrar til at etablerere og gründere i regionen styrker og øker sine nettverk.
Tjenesten er kostnadsfri.

Næringsfaglig vurdering

Mottar du dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller overgangsstønad fra NAV kan du søke om å beholde stønaden når du etablerer egen virksomhet. I så fall trenger du enNæringsfaglig vurdering.
Les mer her